บริษัท ดี.อิเล็คทริค จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2556 เพื่อจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน ในระดับองค์กรธุรกิจอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งสำหรับงานไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต่ำ จากผู้ผลิตแบรนด์สินค้าชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งให้บริการ รับเหมาติดตั้งวางระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด อาทิ งานระบบไฟฟ้า , ระบบสื่อสาร , ระบบปรับอากาศ,ระบบประปา , ระบบสุขาภิบาล , ระบบดับเพลิง ภายใต้บริษัท ดี.บวรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารการจัดการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อดำเนินธุรกิจให้เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถึงลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย

พันธะกิจ (Mission)

ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐานและในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและบริการจัดส่งสินค้าที่ตรงตามกำหนดนัดหมาย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตามมาตรฐานสากล